Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What are the names of the victims?"

Dịch:Tên của những nạn nhân là gì?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 22
  • 11

Những nạn nhân tên là gì? Vậy mà sai :(

1 tuần trước