Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ uống chai thứ hai."

Dịch:They drink the second bottle.

3 năm trước

0 Nhận xét