Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bố mẹ của tôi sẽ uống bia tối nay."

Dịch:My parents will drink beer tonight.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyPhan10

Tối nay là this evening vì sao sai, đáp án của ad là tonight phải là đêm nay chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maivuduc

Tonight VS this evening, thật khó hiểu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sarah840618

Khó quá

1 năm trước