Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ."

Dịch:I have an appointment with the doctor.

0
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranQuangT

I have a date with the doctor sao không đúng nhỉ?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

mình sai giống bạn và cần một lời giải thích

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranQuangT

Hẻm ai giả nhời

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongGtd

I have a meeting with the doctor đúng không

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Vẫn biết date vừa có nghĩa cuộc hẹn, vừa có nghĩa là hẹn hò. Vậy hà cớ gì không chấp nhận theo hướng trong sáng là cuộc hẹn với bác sĩ. Bị mất sao oan uổng. Đắng lòng!

0
Trả lời1 năm trước