1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I sleep in the evening."

"I sleep in the evening."

Dịch:Tôi ngủ vào buổi tối.

July 24, 2015

30 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

"Evening" có thể hiểu là "buổi chiều" hay "buổi tối" gì cũng được. Cái này là do vấn đề địa lý ở mỗi nơi. Ở Mỹ, nhiều nơi 20h mà vẫn còn thấy mặt trời, nên "evening" chính là buổi chiều. Còn ở VN, 20h mặt trời đã đi ngủ nên "evening" chính là buổi tối.


https://www.duolingo.com/profile/milakia

vậy duolingo cũng có thể cho buổi chiều đúng chứ. tiếng anh chứ có phải tieengs viêt đau


https://www.duolingo.com/profile/kent240610

Bạn biết nhiều thiệt


https://www.duolingo.com/profile/the.tomytran

Câu trước "The animal eats during the night" thì cũng dịch là buổi tối, giờ "the evening" cũng dịch là buổi tối. Thật là khó hiểu, mấy bợn ở trên ơi, cấu trúc "in the evening" là đi liền với nhau có nghĩ là "vào buổi tối" chứ không phải là các nghĩa rời ghép với nhau đâu mà bảo "trong buổi tối" sai thật khó tin :D


https://www.duolingo.com/profile/VanDanhNguyen

Evening được hiểu là "the period of time at the end of the day, usually from about 6 p.m. to bedtime". Night là "đêm (không còn ánh mặt trời nữa)". Như vậy evening là "buổi tối lúc mặt trời bắt đầu lặn" hay là "chiều tối". Trong văn học Việt Nam hay dùng từ "chiều tà". Vì Duolingo đã ấn định evening là "tối" hoặc "chiều tối" thì ta cứ tạm chấp nhận là như vậy đi.


https://www.duolingo.com/profile/Tanhai831

in the evening là một cụm từ rồi khi tách ra thí nó lại khác


https://www.duolingo.com/profile/EngineerMT

The night là ban đêm phải không nhĩ


https://www.duolingo.com/profile/the.tomytran

The Night là ban đêm, hay dùng kiểu "hằng đêm" ấy.


https://www.duolingo.com/profile/tinhcr777

ko the tin noi,,sai hoai


https://www.duolingo.com/profile/ngudan132

sao chỉ có "in the evening" mà không có "in the morning or in the afternoon"?


https://www.duolingo.com/profile/lngkhnhngc1

Tôi ngủ vào mỗi buổi tuối thì sao lại còn bắt phải viết tôi ngủ vào buổi tối


https://www.duolingo.com/profile/brucehuynh

Evening là buổi chiều mà sao lại dịch là tối?


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

tôi ngủ vào buổi chiều tối


https://www.duolingo.com/profile/Duy758340

Tôi ngủ lúc chiều tối = sai ???????????????????????????


https://www.duolingo.com/profile/daDEtag8

evening cũng là buổi chiều mà sao lại sai


https://www.duolingo.com/profile/Sua1SB

Tối nha bro, chiều là afternoon


https://www.duolingo.com/profile/ltng346002

trong tiếng Việt "Ban tối" cùng nghĩa với "buổi tối" đáp án xem lại !!


https://www.duolingo.com/profile/JohnnyHon2

" tôi ngủ trong buổi tối". Nghe nó sao sao ấy....


https://www.duolingo.com/profile/ltng346002

người Việt ngoài cách nói buổi sáng, buổi tối còn nói ban sáng , ban tối , ban đêm nên trong đáp cần xem lại


https://www.duolingo.com/profile/Sua1SB

Đọc không rõ, nghe như i sleep in evening


https://www.duolingo.com/profile/Sua1SB

Đọc nghe như i sleep in evening


https://www.duolingo.com/profile/Sua1SB

Câu này khó nghe quá


https://www.duolingo.com/profile/Sua1SB

Nghe thấy có từ "the" éo đâu


https://www.duolingo.com/profile/Bingwindows10

Wikipedia tiếng Anh,


https://www.duolingo.com/profile/Bingwindows10

Hòe Chào bạn, 98


https://www.duolingo.com/profile/anqve3

tôi ngủ vào buồi tôi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.