Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is a woman who has a strong personality."

Dịch:Đó là một người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CuongNguye292934

The woman moi dung chu nhi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LDuyNam

sao lại có who ở kia nhờ

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/ndu96081631

Dịch sang tiếng Việt, thêm chữ "người" vào nghe dị hợm quá (dù không sai)

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

đó là một người phụ nữ, người có "một" tính cách mạnh mẽ

3 tuần trước