Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sáu tuần nữa"

Dịch:Six more weeks

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/zalo162

next six weeks đc k

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhKhnh686490

:v theo bạn "6 tuần nữa" với "6 tuần tiếp theo" có thay thế đc cho nhau không ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duonganhquynh92

ko duoc dau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhthunguyentran

six weeks later được không?

2 năm trước