Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Câu hỏi hay"

Dịch:Good question

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuong747743

Nice question đc k ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sweetvampire2784

"The question is interesting " không được à ad ơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/siperderman

đó là câu hỏi thú vị cha!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/l.t.ngoc29

Ok , great đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tranquoctoan1993

tôi cũng nói là nice question có được không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Loyko2
Loyko2
  • 22
  • 2
  • 2

Great

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SongTTy

Nice question k đc nha :<

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

The question is nice thì sao nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sakura758711

Vào hội Sakura mã vweyx3 nhé

1 năm trước