Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I did not know that he knew everybody."

Dịch:Tôi đã không biết rằng anh ta đã biết mọi người .

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AngelaThuTran

thiếu đã thôi mà trừ người ta nbo3 chơi dulinggo luôn mình đã học ở trung tâm anh văn mấy bài này rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhupham2711

Dịch sát nghĩa quá nghe nó lủng củng ghê

1 năm trước