"Bạn có thích con vịt đó không?"

Dịch:Do you like that duck?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thangnv1985

Duck ko có the vì sao nhì

3 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanmanh1984

Vi duck trong câu này có that đứng trước rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thangnv1985

thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanmanh1984

Do you like that duck?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nucetran

Would you like that duck không được à

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.