"Quyền lực của đảng đó là gì?"

Dịch:What is the power of that party?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/totanhiep

Party là gì vậy?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/ALucyPham
ALucyPham
 • 21
 • 21
 • 20
 • 19
 • 16
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 6

Là buổi tiệc, đảng phái.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quick538516

Rogue không được nhỉ

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.