Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Quyền lực của đảng đó là gì?"

Dịch:What is the power of that party?

0
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/totanhiep

Party là gì vậy?

1
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/ALucyPham
ALucyPham
 • 20
 • 20
 • 17
 • 16
 • 15
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 255

Là buổi tiệc, đảng phái.

1
Trả lời2 tháng trước