"Seven"

Dịch:Bảy

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hungtri

Bảy viết thành số là 7

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ductm7

100 thì ok, 7 thì không !!!!?????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Huongdt_fpt

7

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangphuong.hp

7

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
 • 25
 • 24
 • 11
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3

7

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hanh5698

Haizzz lam sao bik dc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hanh5698

May chay nhu the thi chiu thoi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaoDinh

Hey yoh! Bảy với 7 kác chỗ nao. Show me what's wrong

3 năm trước

https://www.duolingo.com/philongpls

wtf!! 7 is wrong

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CattuongNguyen

so bay tai sao lai khong dung

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhthuchit

7

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhucDucStudio

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 11
 • 11
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2

7

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.