Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đã hai mươi năm rồi!"

Dịch:Twenty years already!

0
3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoabattu1986

Từ alderady là trạng từ nên có thể để trước hoặc sau cũng không sai.

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/haihuochomhinh

đúng vậy

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenduke

It has been 20 years. Sao sai?

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhLannguy1

Twenty years ago

0
Trả lời5 tháng trước