Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mặt trời ở trên bầu trời phải không?"

Dịch:Is the sun in the sky?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bynlanguage

Không hiểu "ở trên" nghĩa là sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

cái này có một chút thuộc về nghĩa bóng. trên ở đây không phải là trên bề mặt. mà nó là trên cùng với bầu trời, trong bầu trời. ví dụ như trên thiên đường: in heaven chứ không thể là on heaven(trên bề mặt thiên đường). in hell(dưới địa ngục). ^^.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/manh_luckyboy

The sun is on the top of the sky, isn't it? Sai nữa

2 tuần trước