"Today is Monday."

Dịch:Hôm nay là thứ hai.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tung110074

Ngày nay hok được sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yuirbichan

sao today's monday không được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phc363335

Nay là thứ hai mà k đc

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.