Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My husband eats chicken."

Dịch:Chồng tôi ăn gà.

0
3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

My husband eats the chicken. I eat the vegetable. He is a good husband.

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Anonymous_____

Your husband eats the chicken and you eat bone. He is a good husband :v

4
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tranduythan

Your comment is so funny :v

0
Trả lời2 tuần trước

https://www.duolingo.com/VanPhongPh

Vegetarian???

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Truongngoc246521

Sao mọi người toàn là nói bằng tiếng anh không vậy

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/carneysophie100

đag học t.anh mà

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/9ZVwv7dw

my là của tôi phải ko

1
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 9

except

red nails chicken ;)

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguynthith513265

Ứng dụng này rất hay nó giúp bài thi tiếng anh của tôi được 10 điểm tôi luôn luôn ủng hộ nó

0
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/hjeuthjenan123

Người chồng của tôi ăn thịt gà vẫn đúng chứ.

0
Trả lời1 tháng trước