Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/AIA8888

"The lamp will be on top of my desk."

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Annguyen47

cây đèn sẽ được ở trên tủ của tôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AIA8888

Câu này dịch như thế nào vậy

3 năm trước