Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We did not play well."

Dịch:Chúng tôi đã không chơi hay .

0
3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyPhan10

Chúng tôi đã không chơi giỏi tại sao sai?

4
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Not play well là không chơi giỏi nhà bạn

0
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhmHoiSn2

Giỏi là "good", còn hay mới là "well"

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/long437196

Phai hay moi dung

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynAnhV11

tại sao dịch là giỏi lại sai hả Duol?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/LienBatter1

Trong đề án không có chữ (tôi)lấy đâu ra ghi vào??chán không muốn học luôn..

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Duy81807

Kết bạn nhé các bạn ơi

0
Trả lời8 tháng trước