"Wedidnotplaywell."

Dịch:Chúng tôi đã không chơi hay .

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyPhan10

Chúng tôi đã không chơi giỏi tại sao sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Not play well là không chơi giỏi nhà bạn

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhmHoiSn2

Giỏi là "good", còn hay mới là "well"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/long437196

Phai hay moi dung

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynAnhV11

tại sao dịch là giỏi lại sai hả Duol?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LienBatter1

Trong đề án không có chữ (tôi)lấy đâu ra ghi vào??chán không muốn học luôn..

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Duy81807

Kết bạn nhé các bạn ơi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhtuan1066

"chơi tốt" nghe xuôi tai nhất

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.