Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có một cái đồng hồ đeo tay."

Dịch:I have a watch.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

Why?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

Toàn viết sai

3 năm trước