"Tôi có một cái đồng hồ đeo tay."

Dịch:I have a watch.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

Why?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

Toàn viết sai

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.