Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mối quan hệ giữa người mẹ và đứa bé thì rất quan trọng."

Dịch:The relationship between mother and child is very important.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 967

the relationship between mother and child is of great importance. SAO KHÔNG ĐƯỢC HỈ?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trang183779

Tại sao baby ko được dùng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TRNGTHNH11

Vai cuc choi ac

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynvnanh357191

Không chính xác cái đm mày. Khôgn sai một chữ còn không xác à

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynvnanh357191

Cái địt bà mày. Không sai một từ còn không chính xác nữa à

3 tháng trước