Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ngân hàng thì nằm ở đâu?"

Dịch:Where is the bank?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nam82244

Cứt thằng Englishmanh875

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenDinh60384

Where is the bank in? thì có gì sai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chuphngthu3

thêm ''the'' để làm gì

2 năm trước