Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con dao thì rất bén."

Dịch:The knife is very sharp.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/evilblessing

the knife is so sharp Thì sai ở đâu?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lovely...Smile..

đúng đấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

is too sharp mình tưởng cũng có nghĩa là rất bén chứ nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KuroKashan

là "quá" bén bạn ạ

11 tháng trước