"Đọc những gì bạn muốn."

Dịch:Read what you want.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MyMy256546

Read anything you want

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhTrng

Read whatever you want?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khangkientrucsu

"Read everything you want " được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocLoi6

Dung oi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trangligi

I like this sentence! : )

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuyPhng18

Read anything you want

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiThLng

Tại sao chỉ dùng read. Reading ko dc ạ. Đứng đầu phải là danh động từ chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuHin504746

Tsao k dùg which được ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Jimmy77332

Mình ghi: To read which you want, sao lại sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cNguynNguy1

Read what you want

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.