Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is exactly what I want."

Dịch:Đó là chính xác là cái tôi muốn.

3 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anh2ah

Đó là chính xác là cái gì tôi muốn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaBach6
GiaBach6
  • 25
  • 7
  • 7
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2

Đó chính xác là điều tôi muốn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatminhnguyen

yup mình cũng dịch vậy mà máy chấm sai @@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MarukoSakura

đấy chính xác là cái tôi muốn! <sai ở đâu T.T>

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhprohm

bẩn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/luongag
luongag
  • 25
  • 4
  • 689

Đề nghị coi lại đáp án, có vẻ hơi bị lôm côm trong từ ngữ. Đề nghị: "Đó chính xác là cái tôi muốn" đâu cần phải Đó là... chính xác là..., làm cho câu tiếng Việt hơi bị kỳ!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/LangTuKID

"Đó là chính xác cái gì tôi muốn." is wrong?

4 tuần trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Đáp án phần thảo luận lại khác với đáp án trong phần bài làm. ADMIN xem lại cho thống nhất để dễ làm bài

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/tuan77236

do thi chinh xac la cai toi muon. bao sai bo tay

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/JosephTuan

"đó chính xác là cái tôi muốn" dịch như Duolingo ko dc tự nhiên

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Lần trước tôi dịch: " Đó là chính xác là CÁI MÀ tôi muốn". > Sai. Đáp án đúng : "Đó là chính xác là CÁI GÌ tôi muốn". Lần này tôi dịch: " Đó là chính xác là CÁI GÌ tôi muốn"> Sai. Đáp án là: "Đó là chính xác là CÁI MÀ tôi muốn". Rốt cuộc không biết cái nào đúng??????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LangTuKID

sao nhiều điểm Lingot v ban?

4 tuần trước

https://www.duolingo.com/KNguyn20701

đấy chính xác là cái tôi muốn thì sai ở đâu.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguamay

Điều đó chính xác là cái tôi muốn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Yubuk

Đó chính xác là những gì mà tôi muốn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/crystal9999

Dich sai rou app ơi

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tran-Duy-Tri

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????***********^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@####################################################+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++_____________&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quettamcao

bị gì zậy

2 năm trước