"That is exactly what I want."

Dịch:Đó là chính xác là cái tôi muốn.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anh2ah

Đó là chính xác là cái gì tôi muốn.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaBach6
GiaBach6
 • 25
 • 7
 • 7
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Đó chính xác là điều tôi muốn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MarukoSakura

đấy chính xác là cái tôi muốn! <sai ở đâu T.T>

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhprohm

bẩn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/luongag
luongag
 • 25
 • 4
 • 753

Đề nghị coi lại đáp án, có vẻ hơi bị lôm côm trong từ ngữ. Đề nghị: "Đó chính xác là cái tôi muốn" đâu cần phải Đó là... chính xác là..., làm cho câu tiếng Việt hơi bị kỳ!

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/LangTuKID
LangTuKID
 • 25
 • 21
 • 2
 • 77

"Đó là chính xác cái gì tôi muốn." is wrong?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Đáp án phần thảo luận lại khác với đáp án trong phần bài làm. ADMIN xem lại cho thống nhất để dễ làm bài

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuan77236

do thi chinh xac la cai toi muon. bao sai bo tay

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/chaobu
chaobu
 • 13
 • 45

Câu này nên sửa lại: ‘Đấy chính xác là những gì tôi muốn’. như vậy thì nghe suông tai hơn trong tiếng việt, thanks!

4 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.