Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is exactly what I want."

Dịch:Đó là chính xác là cái tôi muốn.

0
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anh2ah

Đó là chính xác là cái gì tôi muốn.

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaBach6
GiaBach6
  • 25
  • 7
  • 7
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2

Đó chính xác là điều tôi muốn

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MarukoSakura

đấy chính xác là cái tôi muốn! <sai ở đâu T.T>

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhprohm

bẩn

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/luongag
luongag
  • 25
  • 4
  • 650

Đề nghị coi lại đáp án, có vẻ hơi bị lôm côm trong từ ngữ. Đề nghị: "Đó chính xác là cái tôi muốn" đâu cần phải Đó là... chính xác là..., làm cho câu tiếng Việt hơi bị kỳ!

0
Trả lời1 tháng trước