"IamstudyingEnglish."

Dịch:Tôi đang học tiếng Anh.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MiTiBAM

"tôi đang nghiên cứu tiếng anh" studying=nghiên cứu mà sao lại sai????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
 • 25
 • 24
 • 11
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3

dick may moc wa !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MiTiBAM

Cũng có thể dịch là nghiên cứu mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
 • 25
 • 24
 • 11
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3

of course !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen563531

Likes likes likes :D

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.