Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am studying English."

Dịch:Tôi đang học tiếng Anh.

0
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhtri2005vn2

"tôi đang nghiên cứu tiếng anh" studying=nghiên cứu mà sao lại sai????????

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
 • 25
 • 24
 • 11
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3

dick may moc wa !

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtri2005vn2

Cũng có thể dịch là nghiên cứu mà

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
 • 25
 • 24
 • 11
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3

of course !

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen563531

Likes likes likes :D

0
Trả lời2 năm trước