https://www.duolingo.com/ChauLe3

Game show English Go (4)

 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 299

Ô chữ dưới đây có 5 từ ẩn giấu trog đó. Hãy tìm chúng. 3 người tìm ra 5 từ nhanh nhất đc 3 lingot. 12 người trả lời chậm hơn sẽ đc 1 lingots. Trò chơi sẽ đóg khi có đủ 15 người nhận thưởng. Khi trả lời hãy ghi thứ tự người trả lời

W. Q. E. K. U. T. R. E. B

E. J. J. U. N G. L. E. E

Q. E. S E U R O. P E

U. G. D. C. P Q. W O. W

A. T. R S I Y. J. L. D

T R. O. O. F. P. L. E. O

O T C. B. P. L. A. I. N

R. F. K. K. R Y. I. P. P

Chúc may mắn

July 27, 2015

27 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phong.OSA
 • 25
 • 19
 • 10
 • 6
 • 4

Gõ vào table trong word rôi chụp màn hình và tải lên wed thôi:

July 27, 2015

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 299

Thanks thầy ^^

July 28, 2015

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

ply, roof, pie, don, wow, bee, or, at, rope, equator, we, pole, rota

bữa sau mình làm tiếp nha

July 28, 2015

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 299

13 vì bạn tìm đc hơn 5 từ nên 4 lingots for you

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 299

Bạn nào tạo dùm cái khung ô chữ đi cho mấy chữ cái này đi

July 27, 2015

https://www.duolingo.com/windows10pro

chị đăng kí dịch vụ của bạn Linh đi https://www.duolingo.com/comment/9744790

bạn ấy làm cho

July 28, 2015

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 299

Uk thank you :)

July 28, 2015

https://www.duolingo.com/tuthihongnhung

jungle

July 27, 2015

https://www.duolingo.com/tuthihongnhung

rope

July 27, 2015

https://www.duolingo.com/tuthihongnhung

quator

July 27, 2015

https://www.duolingo.com/tuthihongnhung

troof

July 27, 2015

https://www.duolingo.com/tuthihongnhung

treb

July 27, 2015

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 299

5 từ, 3 lingots for you

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/tuthihongnhung

thanks

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/_alien_03

Tính cả trên dưới trái phải đều được à?! Tính ra là trên năm từ đấy. Mà sao lại ra game giờ này chứ @_@

plain, roof, glee, jungle, rope , wow( hàng ngang)

good, lip, dent ( hàng chéo), bee , sob, pole, rock( hàng dọc)

July 27, 2015

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 299

Uk nếu bạn tìm đc nhìu hơn thì càg tốt

July 28, 2015

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 299

13 từ, 4 lingots for you

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

3.low,to,europe,we,go,of,on,at,or,do,in

July 28, 2015

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 299

11 từ, 4 lingots for you

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

thanks

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/ngochan94

jungle: rừng nhiệt đới , eel: con lươn ( ngang 2)

europe : âu châu ( ngang 3)

plain: đồng bằng ( ngang 7)

equator: đường xích đạo ( dọc 1)

cord: dây( dọc 3)

elope: bỏ đi ( dọc 8)

lip : môi, of: của , dent, sport: thể thao ( hang chéo)

July 28, 2015

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 299

11 từ 4 lingots for you

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/nhitruc
 • 20
 • 12
 • 6

plain,bee,wow,or,jungle,low,rope

July 28, 2015

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 299

7 từ, 3 lingots for you

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/___Shironeko___

water, tree, star, we, bee, see, lip, plain, rope, troop, equator, lot, boat, don, jungle

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/MaxNguyen2003

bee, roof, good, low, jungle, rope, wow, rock, pole, plain, lain, ply, sob, tor

August 2, 2015

https://www.duolingo.com/forea123

rope,wow,ply,roof,plain,bee,of,or,at,equator,pole,don!!

May 26, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.