Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

Game show English Go (4)

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 124

Ô chữ dưới đây có 5 từ ẩn giấu trog đó. Hãy tìm chúng. 3 người tìm ra 5 từ nhanh nhất đc 3 lingot. 12 người trả lời chậm hơn sẽ đc 1 lingots. Trò chơi sẽ đóg khi có đủ 15 người nhận thưởng. Khi trả lời hãy ghi thứ tự người trả lời

W. Q. E. K. U. T. R. E. B

E. J. J. U. N G. L. E. E

Q. E. S E U R O. P E

U. G. D. C. P Q. W O. W

A. T. R S I Y. J. L. D

T R. O. O. F. P. L. E. O

O T C. B. P. L. A. I. N

R. F. K. K. R Y. I. P. P

Chúc may mắn

5
3 năm trước

27 Nhận xét