Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I would have managed the kitchen."

Dịch:Tôi đáng lẽ đã quản lý nhà bếp rồi.

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Teochep

Dịch quản lý bếp thì cùi quá Cú vọ. Ko lẽ quản lý bếp nhà mình. Bếp ăn nghe ổn hơn.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Quang59cp

Giải đáp không chính xác chỉ"đáng lẽ ra là và đáng lẽ' khác nhau thế nào?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/hieu.arsen

nhà ăn vs nhà bếp khác nhau à ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HienNguyen115592

Nhà ăn với nhà bếp mà khác nhau ah??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HienNguyen115592

Nhà ăn với nhà bếp mà khác nhau ah???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Watson_Julie1509

nhà ăn và nhà bếp khác nhau bạn ơi hihi. nhà ăn/ phòng ăn: dinning room

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Retana12

Nhà bếp và cái nhà bếp là như nhau mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AstaNguyen

điều hành có gì sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtri157

"sắp xếp lại nhà bếp" nghe dễ hiểu hơn đấy !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KienPham8

C gục gxxfutdugxgu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/1-Jeus-1

spam

1 năm trước

https://www.duolingo.com/onlychoice

2 lần viết nhà ăn toàn tạch, chán, nhà bếp với cả nhà ăn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynQucKh660959

Crazy

1 năm trước