Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nhìn kìa, đứa bé đang ngủ."

Dịch:Look, the baby is sleeping.

0
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Teochep

Take a look cũng được vậy Cú....

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/BLinhSan

It's so cute

1
Trả lời1 năm trước