"Paul is a police officer."

Translation:Is póilín é Pól.

July 28, 2015

7 Comments


https://www.duolingo.com/profile/AyHaich

Since he was "always in trouble" as a child, he's probably not the best person to enforce the law.

July 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Venamis1

I'm a bit confused in this topic. So if 'He's a police officer'='Is poilín é' 'He's the police officer'='Is é an poilín é' 'Paul is a police officer'='Is poilín é Pól' then 'Paul is the police officer'='Is é an poilín é Pól'?

July 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/SatharnPHL
Mod
  • 1165

With a personal name as the subject in an identification clause ("Paul is the policeman") the name comes first - Is é Pól an póilín

(This doesn't apply to a classification clause, so Is póilín é Pól is correct).

July 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Fintan61784

For police is should be Garda/Gardaí as that is what we actually call them is Ireland not póilín

July 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/SatharnPHL
Mod
  • 1165

Ár bPrionsabal Póilíneachta

Tá traidisiún bródúil ag an nGarda Síochána de bheith ag freastal ar phobail agus an Stát a chosaint agus tá san eagraíocht os cionn 16,000 comhalta Garda, comhalta Sibhialta agus comhalta de Chúltaca an Gharda Síochána ina measc atá tiomanta do sheirbhís fheidhmiúil phóilíneachta agus slándála a sholáthar. Tá seo mar bhunchloch sochaí daonlathaí agus forásaí. Creidimid go mbraitheann póilíneacht éifeachtach agus éifeachtúil ar mhuinín, tacaíocht agus comhoibriú pobal áitiúil a bhaint amach agus idirchaidreamh a dhéanamh leis na pobail siúd. Lena chinntiú go mbainimid seo amach, tá comhaltaí an Gharda Síochána treoraithe ag trí Phrionsabal Póilíneachta shimplí ina sonraítear gur gá seirbhísí póilíneachta a sholáthar:

. Go neamhspleách agus go neamhchlaonta
. Ar bhealach a léiríonn meas ar chearta daonna
. Ar bhealach a thacaíonn le riar ceart agus éifeachtach an chirt

https://www.garda.ie/ga/Fuinn/Ar-bPrionsabal-Poilineachta/

Our Policing Principles

An Garda Síochána has a proud tradition in serving communities and protecting the State with over 16,000 Garda members, Civilians and Reserve members who are committed to delivering a functioning police and security service. This is the cornerstone of a democratic and progressive society. We believe that effective and efficient policing depends on securing the confidence, support and cooperation of local communities and engaging with those communities. In order to ensure we achieve this, members of An Garda Síochána are guided by three simple Policing Principles which state that policing services must be provided:

. Independent and impartially
. In a manner that respects human rights
. In a manner that supports the proper and effective administration of justice.

https://www.garda.ie/en/About-Us/Our-Policing-Principles/

July 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Fintan61784

Then why do we have Gardaí and not Políní? I'm just saying that since we call them Gardaí should that not be the best version to use?

July 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/SatharnPHL
Mod
  • 1165

An Garda Síochána is Irelands Police force. Every Garda is, by definition, a póilín. But not every póilín is a Garda. For instance, the police officers in An Cheathrú Ghaeltachta in Belfast are Póilíní, not Gardaí. There is nothing to indicate which police force Pól is a member of.

July 19, 2019
Learn Irish in just 5 minutes a day. For free.