https://www.duolingo.com/gioivuathoi

power space

đẹp không các bạn : "

3 năm trước

33 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

wonderful

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

It is so beautiful!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gioivuathoi

thank you.do you can give me some lingots ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

But.......you have a lot of lingots now, huh? Am I right? ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gioivuathoi

I have 101 lingots. do you can give me 9 lingots?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

But I remember that I have given you some lingots already....Am I right?????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaxNguyen2003

How many lingots do you have?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

It's a secret!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaxNguyen2003

Please tell me!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No....no.....no! ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaxNguyen2003

Do you have 16 lingots?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No! @_<

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaxNguyen2003

^,^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Yui_
_Yui_
 • 25
 • 11

so beautiful!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BLACK.PINK.

too nice! i support your team! come on power space!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gioivuathoi

thank you very much

3 năm trước

https://www.duolingo.com/raichu3

đẹp quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gioivuathoi

cảm ơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/raichu3

không có gì

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

giống cái vé vào đường đua quá( để xem đó)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenQuoc234

Thật là tuyệt vời. Bức ảnh đẹp quá. Mình đã đặt bạn là phó đội trưởng cũng đáng. Bạn thật là tuyệt vời !! ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gioivuathoi

thank you,nothing

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

Cổ đông còn một bạn nữa nha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gioivuathoi

ai zay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

cho mình tí mình tìm cái

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

người đó là DU0LING0777

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gioivuathoi

ok

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gioivuathoi

mình sửa rùi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/winxclub2008

very beatiful

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
 • 25
 • 19
 • 10
 • 6
 • 4

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gioivuathoi

anh cho em link vào trang này được ko

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
 • 25
 • 19
 • 10
 • 6
 • 4

Cái này là cá nhân, mỗi người mỗi khác, em ko xem được nhé!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gioivuathoi

vàng

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.