https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

power space

đẹp không các bạn : "

July 28, 2015

33 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

wonderful

July 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

It is so beautiful!

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

thank you.do you can give me some lingots ?

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

But.......you have a lot of lingots now, huh? Am I right? ^_^

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

I have 101 lingots. do you can give me 9 lingots?

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

But I remember that I have given you some lingots already....Am I right?????

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MaxNguyen2003

How many lingots do you have?

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

It's a secret!

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MaxNguyen2003

Please tell me!

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

No....no.....no! ^_^

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MaxNguyen2003

Do you have 16 lingots?

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

No! @_<

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MaxNguyen2003

^,^

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Yui_

so beautiful!

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/-Uz-

too nice! i support your team! come on power space!

July 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

thank you very much

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/raichu3

đẹp quá

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

cảm ơn

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/raichu3

không có gì

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

giống cái vé vào đường đua quá( để xem đó)

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyenQuoc234

Thật là tuyệt vời. Bức ảnh đẹp quá. Mình đã đặt bạn là phó đội trưởng cũng đáng. Bạn thật là tuyệt vời !! ^_^

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

thank you,nothing

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NP-Do

Cổ đông còn một bạn nữa nha

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

ai zay

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NP-Do

cho mình tí mình tìm cái

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NP-Do

người đó là DU0LING0777

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

ok

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

mình sửa rùi

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/winxclub2008

very beatiful

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Phong.OSA

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

anh cho em link vào trang này được ko

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Phong.OSA

Cái này là cá nhân, mỗi người mỗi khác, em ko xem được nhé!

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

vàng

July 31, 2015

Thảo luận liên quan

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.