Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mối đe dọa là thật."

Dịch:The threat is real.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AIA8888

The threat is true có được không ad

3 năm trước