https://www.duolingo.com/kudoshinichi210

tính từ

vì sao khi tớ vào bài tính từ thì khi kiểm tra đúng câu gần cuối thì nó lại trở về trang chủ nhỉ

3 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

vì cậu đã làm hết bài rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

thiệt hả sao tui ko bị thế mà làm hết bài thì đến câu nào

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

thì nó sẽ tính điểm cho bà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

thiệt hả hay wa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

yes

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

yes

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

yes

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kudoshinichi210

ko phải tớ làm kiểm tra có 20 câu đến câu 19 thì về trang chủ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Nakroth_
 • 13
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

mình cũng không biết

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Nakroth_
 • 13
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

là sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minh20042019

??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Nakroth_
 • 13
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

vậy hả?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minh20042018

?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minh20042018

?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minh20042018

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Nakroth_
 • 13
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

giống mik quááááááááá luôn đó

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.