https://www.duolingo.com/profile/kudoshinichi210

tính từ

vì sao khi tớ vào bài tính từ thì khi kiểm tra đúng câu gần cuối thì nó lại trở về trang chủ nhỉ

July 28, 2015

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Hoanluong6a3

vì cậu đã làm hết bài rồi

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuylinh-2004

thiệt hả sao tui ko bị thế mà làm hết bài thì đến câu nào

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hoanluong6a3

thì nó sẽ tính điểm cho bà

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuylinh-2004

thiệt hả hay wa

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hoanluong6a3

yes

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuylinh-2004

yes

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hoanluong6a3

yes

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/kudoshinichi210

ko phải tớ làm kiểm tra có 20 câu đến câu 19 thì về trang chủ

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Nakroth_

mình cũng không biết

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Nakroth_

là sao?

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minh20042019

??

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Nakroth_

vậy hả?

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minh20042018

?

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minh20042018

?

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minh20042018

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Nakroth_

giống mik quááááááááá luôn đó

February 28, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.