https://www.duolingo.com/nagy-istvan

Kijavítandó

nagy-istvan
 • 13
 • 10
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3

Van egyáltalán olyan moderátor, aki hajlandó leereszkedni és kijavítani egy több hónapos hibát? Kezdem magam úgy érezni, mint Kafka főhőse "A törvény kapujában".. A hiba: https://www.duolingo.com/comment/7348554 Esetleg ha valaki lefordítaná ezt a mondatot: The density, or more precisely, the volumetric mass density, of a substance is its mass per unit volume. (forrás: Wikipedia)

3 éve

52 hozzászólás


https://www.duolingo.com/biktopx

A hibákat folyamatosan javítják, de ugye nem azonnal. Ajánlom ezt a posztot (bár ez a visszafele tanfolyamra vonatkozik, de bele lehet látni a helyzetbe): https://www.duolingo.com/comment/9374227

3 éve

https://www.duolingo.com/peter.kristof.hu
peter.kristof.hu
 • 23
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 9
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1752

A volume angol szónak - mint a legtöbb angol szónak - több jelentése van. Aktuális jelentését és így a magyarra történő fordítását a szövegkörnyezet határozza meg. Magyarul tömeget is jelent, tehát nem hibás a Duo feladat, de ebből is látszik, hogy nem lehet egy nyelvet úgy tanulni, hogy "egy angol szó = egy magyar szó". Ez ilyen egyszerű.

Az Országh angol-magyar nyomtatott szótár szerint (csak kivonatolva):
n, 1. a) kötet; könyv... b) (rég) kézirattekercs 2. nagy mennyiség, tömeg, hatalom... 3. a) (épít) tömeg, mennyiség b) (fiz, vegyt) térfogat, volumen, befogadóképesség, űrtartalom... c) (fiz, rád) ~ (of sound) hangerő; hangterjedelem...

Ui.: Még az a szerencse, hogy csak főnévi jelentése van, és nincs igei, melléknévi és határozószói jelentése is :)

3 éve

https://www.duolingo.com/nagy-istvan
nagy-istvan
 • 13
 • 10
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3

Gyerekkoromból maradt meg: egy követ egy követ követ.. Nem gondolom, hogy egy angol szónak csak egy jelentése lenne. Viszont a helyén kellene kezelni. A duolingo tudomány rovatában kb 30-40 új szó van. (Megjegyzem, ugyanezek a szavak vannak minden más nyelvről angolra tanulásban is.) Ezek egy része tudományos tevékenység, vagy fogalom, más része pedig fizikai mennyiség neve:

(energy, weight, speed, volume, length, distance, temperature, mass, depth, height).

Ezek nem szimpla szavak, hanem fizikai mennyiségek és a volume jól illeszkedik ebbe a sorba térfogatként. Mint ahogy ebben a témakörben a mass sem misét jelent, a volume sem tömeget, hatalmat... Hagyjuk az angol-magyar szótárakat. Azokat nyelvészek írják, de mi a garancia arra, hogy aki betette ezt a jelentést az ért a fizikához és különbséget tud tenni a térfogat és a tömeg között? Tud valaki olyan angol anyanyelvű tudományos cikket mutatni, ahol a volume tömeget jelent? Én nem találtam és azt állítom, hogy a magyar fordítók rosszul értelmezték a feladatot, mert itt fizikai mennyiség neveként kell lefordítani a volume szót a zárójelben felsoroltakhoz hasonlóan. Ha valaki tud belinkelni forrást, akkor elfogadom, ha nincs, akkor pedig javítani kell!

Ezt valaki le tudja fordítani? The density, or more precisely, the volumetric mass density, of a substance is its mass per unit volume.

3 éve

https://www.duolingo.com/nagy-istvan
nagy-istvan
 • 13
 • 10
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3

Ez az oldal gyerekeknek magyarázza el a különbséget: http://www.proteacher.net/discussions/showthread.php?t=75899

Vajon hány angol nyelvű oldalt linkeljek be, hogy mindenki számára érthető legyen a különbség? Most a duolingoban a mass is tömeg és a volume is tömegként van lefordítva. Ez pedig szemben áll a fizikával.

3 éve

https://www.duolingo.com/budai.doc

Egy anyag sűrűsége, vagy precízen a térfogati tömegsűrűsége, az annak az egységnyi térfogatra jutó tömege.

3 éve

https://www.duolingo.com/nagy-istvan
nagy-istvan
 • 13
 • 10
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3

Köszönöm, így perfekt:) Nehéz lenne lefordítani ezt a mondatot, ha a volume-t tömegnek nevezzük.

Amúgy találtam egy mondatot: The intersections near Grand Avenue have a high volume of traffic. A Grand Avenue melletti útkereszteződéseknek magas volumenű a közlekedése. Ebben a mondatban nincs jelentősége annak, hogy a volume fordítása mennyiség, vagy azzal arányos (de nem egyenlő) tömeg, vagy azzal arányos (de nem egyenlő) térfogat lenne, hiszen csak nagyságrendi jelentése van. Ebből viszont óriási hiba lenne azt gondolni, hogy tömeg == térfogat. Aki ezt nem látja be, az természettudományból funkcionálisan analfabéta. Szóval a volume nem jelenthet egyszerre térfogatot is és tömeget is.

3 éve

https://www.duolingo.com/t0miki
t0miki
 • 21
 • 20

Ezt valaki le tudja fordítani? The density, or more precisely, the volumetric mass density, of a substance is its mass per unit volume.

A szövegkörnyezetből kikövetkeztetve: volumetric mass density = abszolút sűrűség. Egy anyag sűrűsége, pontosabban abszolút sűrűsége, annak térfogategységre eső tömege.

3 éve

https://www.duolingo.com/budai.doc

A "volumetric mass" miért jelenti azt, hogy "abszolút"?

3 éve

https://www.duolingo.com/t0miki
t0miki
 • 21
 • 20

Egyszerűen magyarul ez a neve ennek a fogalomnak. Úgy értem, "volumetric mass density" egyben.
A volumetric mass valami olyasmit jelent, hogy térfogatra vonatkoztatott, térfogathoz viszonyított tömeg.
A kifejtés "mass per unit volume" egyértelműen térfogategységben foglalt anyag tömege, ami az abszolút sűrűség, vagy egyszerűen csak sűrűség definíciója.

3 éve

https://www.duolingo.com/budai.doc

A fizikában van abszolút és relatív sűrűség, de azokat az angol is az "absolute" és "relative" szavakkal jelöli. A precíz fogalmazás egyszerűen csak kiemeli, hogy a mennyiséget a térfogatra kell vonatkoztatni. Az abszolút jelző a mérési körülményekre vonatkozik, melyet a definíció nem rögzít.

3 éve

https://www.duolingo.com/t0miki
t0miki
 • 21
 • 20

A precíz fogalmazás egyszerűen csak kiemeli, hogy a mennyiséget a térfogatra kell vonatkoztatni.

Mi másra? A sűrűség ezt jelenti, tömeg/térfogat.
Egyébként igazad lehet, de nem hiszem, hogy ennek a fogalomnak van pontos magyar megfelelője. Magyarul ez egyszerűen csak sűrűség (aminek precízebb szinonímája az abszolút sűrűség), nem hangsúlyozzuk a megnevezésben, hogy térfogatot és tömeget kell mérni.

Az abszolút jelző a mérési körülményekre vonatkozik, melyet a definíció nem rögzít.

Ezt hogy érted? Az abszolút jelző azt jelenti, hogy önmagában értelmezzük, nem máshoz viszonyítva.
A relatív jelző azt jelenti, hogy az anyag sűrűségét egy referencia anyag sűrűségéhez viszonyítjuk, gyakori pl. a 4 °C-os víz (mivel a víz ezen a hőmérsékleten a legsűrűbb).
A sűrűséget kifejezed g/cm³-ben, míg a relatív sűrűség egy mértékegység nélküli arányszám.

Hogy angol is legyen a fizika mellett: Bulk deinsity - térfogatsűrűség: nem homogén anyag sűrűsége az általa tartalmazott gázzal, vagy folyadékkal együtt. Pl. nedves talaj

3 éve

https://www.duolingo.com/budai.doc

A sűrűséget más értelemben is használjuk. Valakinek lehet sűrű a haja, vagy a BKV sűríti a járatait. A precíz megfogalmazás az angol mondatban tisztázza, hogy itt a fizikai értelmezésről van szó. "Volumetric", térfogati, térfogattal kapcsolatos.

Mivel a fizikai sűrűség függ más fizikai paraméterektől, ezért ha azokat az összehasonlíthatóság miatt rögzítik, akkor azt tekintik abszolút sűrűségnek. Kétségtelen, hogy mi ezt a közbeszédben nem szoktuk hangsúlyozni, és csak simán sűrűséget mondunk egy anyaggal kapcsolatban. Sőt a táblázatok is inkább a fizikai körülményeket írják ki, és nemigen használják az abszolút jelzőt.

Maga a definíció csak azt rögzíti, hogy mely két mennyiség hányadosáról van szó, a fizikai körülményekről nem szól, tehát nem lehet rá az "abszolút" jelzőt használni. Bármely körülmények között megmért tömeg és térfogat hányadosa sűrűség lesz, de ezek közül csak egyet tekintünk abszolútnak.

3 éve

https://www.duolingo.com/t0miki
t0miki
 • 21
 • 20

Értem, mire gondolsz, de az nem az abszolút sűrűség.

Az abszolút sűrűség az anyag térfogategységének tömege. Amikor az anyagot önmagában vizsgálva, a sűrűséget mértékegységgel adjuk meg.

Igen, ez függ a hőmérséklettől és gázoknál a nyomástól is. A gyakorlatban adott, hogy minek a sűrűségét határozzuk meg pl. víz sűrűsége 20 °C-on. Bármilyen hőmérsékleten és nyomáson meghatározható, ettől eltérő körülményekre kiszámolható, de ez mind az abszolú sűrűség fogalomkörébe tartozik.

Amikor a sűrűségeket összehasonlítjuk, pl. a 4 °C-os víz (abszolút) sűrűségét használva referenciának, akkor a relatív sűrűségeket határozzuk meg.

3 éve

https://www.duolingo.com/nagy-istvan
nagy-istvan
 • 13
 • 10
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3

Szerintem ugyanarról beszéltek. t0miki, az abszolút és a relatív sűrűség is a tömegsűrűséget jelenti, és csak akkor tesszük ki az abszolút jelzőt ha valamiért fontos ez (pl. ha a relatív fogalmat is használjuk; kémiában talán többször, mint a fizikában). Viszont a tömegsűrűségen kívül vannak még más sűrűségek is, budai.doc által felsoroltakon túl pl áramsűrűség, fénysűrűség. Ezek ráadásul nem is térfogategységre, hanem felületegységre vonatkoztatott fogalmak. Szóval legprecízebben ez a fogalom az "abszolút térfogati tömegsűrűség" lenne, de az adott szövegkörnyezetben elhagyjuk a triviális jelzőket. Így lesz csak simán sűrűség. :)

3 éve

https://www.duolingo.com/budai.doc

Talán az okozza a zavart, hogy a Te eredeti mondatod az egy definíció, és abban nincs az "abszolút" jelző, sem az angolban sem a magyarban. A fizikakönyvek általában az "abszolút sűrűség" fogalmát úgy magyarázzák, hogy az megegyezik a definícióval, ezért tekinthető minden térfogatra vonatkoztatott sűrűség abszolútnak. A gyakorlatban viszont nem szoktunk a víz abszolút sűrűségeiről beszélni. A relatív sűrűség ismerete általában különböző anyagok sűrűségének egyszerűbb meghatározását teszi lehetővé, de a módszer működik különböző fizikai állapotban lévő ugyanazon anyagra is, és ekkor azt szokták abszolútnak tekinteni, amihez viszonyítanak. Ez okozhat némi félreértést.

3 éve

https://www.duolingo.com/peter.kristof.hu
peter.kristof.hu
 • 23
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 9
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1752

Mi a probléma? Volume=térfogat, és van még más jelentése is (l. szótár).

3 éve

https://www.duolingo.com/Tarnai
Tarnai
 • 25
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

"Another correct solution: A tömeg" Ez a probléma!

3 éve

https://www.duolingo.com/peter.kristof.hu
peter.kristof.hu
 • 23
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 9
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1752

De mi a probléma? A szótárak a "volume"-nak a "tömeg" jelentést is adják. Lásd akármelyik szótárt:
http://topszotar.hu/angolmagyar/
http://szotar.sztaki.hu
https://hu.glosbe.com/en/hu/
http://en.bab.la/dictionary/english-hungarian/

Vagy egy példamondat a bab.la-ból (http://en.bab.la/dictionary/english-hungarian/volume):
Or maybe they died of heat prostration: too much volume, not enough surface.
Vagy elpusztultak a hőségtől: túl nagy tömeg, túl kicsi felület.

A tömeg szót nem csak fizikai értelemben használjuk a magyarban, hanem valaminek a sokasága is, pl.: embertömeg, autók tömege.

3 éve

https://www.duolingo.com/nagy-istvan
nagy-istvan
 • 13
 • 10
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3

Az amit Tarnai is jelzett. Nem jelentheti a térfogatot is és a tömeget is egyszerre.

A példamondatod alatti apró kis háromszögre kattintva ez következik: (e) the net contents by weight and by volume. e) nettó tömeg és térfogat. Itt már a volume térfogat, míg a weight (súly) lett a tömeg. Értsd: hiteltelen az oldal, mivel kever mindent mindennel. Kérlek ne hivatkozz magyar fordításokra, mert pont arról van szó hogy azok tévesen nevezik a térfogatot tömegnek! Olyan oldalt mutass, ahol angol anyanyelvi (nem magyar fordítás) környezetben találod meg a volume tömeg jelentését! Ma megkérdeztem két angoltanár ismerősöm. A szótárat szajkózták, de az egyikkel leültünk és kerestünk angol mondatokat, ahol a volume tömeget jelenthetne. Nem találtunk. Itt van több példamondat: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/volume?q=volume A volume-nak van mennyiségi jelentése, így lehet arányos a tömeggel, de nem egyenlő vele. Csak olyan mondatokat találtunk, ahol térfogatot jelent, vagy a mennyiségre utalva lényegtelen, hogy tömeg, vagy térfogat a fordítás. Mivel adott anyagnál arányosak egymással és a hétköznapi magyarban a tömeget használjuk inkább, jobban hangzik az "A víz nagy tömegben zúdult le." az "A víz nagy térfogatban zúdult le." mondatnál. Azonban ebből nem következik, hogy a volume mindkettőt jelentheti!!! https://www.youtube.com/watch?v=ki1gXoqEu1U (1:00-tól)

3 éve

https://www.duolingo.com/budai.doc

A példamondatod egyszerűen kihagyja a "maybe" éa a "prostration" szavak fordítását, és a "volume"-ot simán lehet térfogatnak fordítani. Logikusabb is, hiszen a nem megfelelő térfogat-felszín arány miatt lehet hőgutát kapni.

3 éve

https://www.duolingo.com/peter.kristof.hu
peter.kristof.hu
 • 23
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 9
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1752

Én csak a bab.la-ból idéztem. Ez egy szabad fordítás (bevallom, nekem is furcsa). Általánosságban azonban elmondható, hogy jobb gondolatokat fordítani, mint szavakat, ha az még fordítás marad, és nem ferdítés. Én csak egy hiteles szöveget kerestem, és idéztem annak illusztrálására, hogy volume-ot - adott szövegkörnyezetben - tömegnek is fordítják, a szövegből nem derül ki, csak sejteni lehet, hogy mi a téma, talán biológiai.

3 éve

https://www.duolingo.com/budai.doc

Ez esetben talán a hitelességgel lehet némi probléma.

3 éve

https://www.duolingo.com/zetorka

más: te ezt hogy csináltad, hogy németre van állítva és angolról magyarra fordítasz? :O Ilyet lehet? :O

3 éve

https://www.duolingo.com/peter.kristof.hu
peter.kristof.hu
 • 23
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 9
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1752

Bocs, más irányú elfoglaltság, és nem nagyon duozok mostanában. Észre se vettem. Ugyanazt most nem sikerült megcsinálni, de ez is hasonló. Egyszerűen programozási hiba - hiszen teljesen logikátlan -, de ártatlan hiba. Két oldalon dolgozok, és közben váltom a a nyelvbeállítást.

3 éve

https://www.duolingo.com/zetorka

ja akkor tényleg a két oldal, két nyelvbeállítás okozhatta, szegény összezavarodott :)

3 éve

https://www.duolingo.com/Tarnai
Tarnai
 • 25
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

A neved melletti jelek a jelenlegi állapotot mutatják, nem az hozzászóláskorit. (és ezt akármikor olvasod, igaz :) )

3 éve

https://www.duolingo.com/zetorka

igen, de ha németet tanulok és magyarul írok be valamit, akkor csak meghalok?

kipróbáltam és meg, szóval a kérdésem: amit peter.kristof.hu belinkelt képen ott van a német zászlócska a neve mellett, tehát németet tanult éppen angolról, amikor csinálta a print screen-t, ennek ellenére a feltett angol kérdésre magyarul felel és ahelyett, hogy rontott volna még a többi fordítást is megadja neki a program. Na EZT hogyan csinálta?

3 éve

https://www.duolingo.com/nagy-istvan
nagy-istvan
 • 13
 • 10
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3

Szerintem előtte tanult németet, és nem frissített a böngésző. Nálam a hozzászólásoknál az angol zászló melletti szint szokott összevissza lenni. Most éppen 5-ösnek látom, pedig van több folyamatban levő, de különböző kiinduló nyelvű tanfolyamom is és egyik sem 5-ös. A tapasztalatom szerint, mire ezt közzéteszem kijavul :)

3 éve

https://www.duolingo.com/Tarnai
Tarnai
 • 25
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

Hoppá! És ezt tetézi, hogy magyart tanul angol nyelven: "You are correct. Another correct solution: A tömeg"

3 éve

https://www.duolingo.com/zetorka

tényleg, fura, lassan remélem majd ő maga is válaszol, hogyan csinálja

lehet benne van az angol külföldieknek inkubátor programban?

3 éve

https://www.duolingo.com/peter.kristof.hu
peter.kristof.hu
 • 23
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 9
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1752

Feladom, fiúk! De azért még egy próbálkozás…

Miután az érvek nem segítenek, talán a ráolvasás. Persze egyszerű lenne durva szavakkal egy ilyen parttalan vitát elintézni, de Moderátor legyen a tanúm, hogy én ilyet nem tennék (csak egyszer szakadt el a cérna nálam, amikor egy kedves tanulótársnőnk azt kérdezte, hogy mi az az „s” betű az angol szavak végén? Megmondtam neki :) Pedig milyen messze van ez a probléma egy igazi fajsúlyos problémától, mint pl. az „accusative with the infinitive” kérdéskörétől!) De térjünk vissza a tárgyra! A szóban forgó feladat kifogásolt fordítása:

"The volume"
Translation: A tömeg

Miután belátható, hogy:

 1. A volume angol szónak több jelentése van, ennek magyarázatára leginkább az értelmező szótárak hivatottak, mint az Oxford Dictionaries, az egyik jelentése: 2.1 An amount or quantity of something, especially when great… (Mellesleg a szinonimák között ott van kétszer a „mass” is: Oxford Dictionaryies Ez az angol (nem magyar!) jelentése. A jelentés elvonatkoztatható a nyelvtől, habár a különböző nyelvekben egy szó vagy kifejezés között lehetnek kisebb jelentésbeli eltérések, így a fordítások sem tükrözik pontosan az eredetit. A nyelvészek és filozófusok évszázadokig vitatkoznak még azon, hogy a nyelv határozza meg a szó jelentést (ezáltal a gondolkodást), vagy a jelentés a nyelvet (l. Sapir–Whorf-hipotézis). Én a magam részéről meg vagyok győződve, hogy két különböző dologról van szó, tartalom és forma, hogy melyik az elsődleges, az tyúk-tojás probléma. (Nem lebecsülendő!) De akár egy angol-magyar szótárban is megtalálható a sokféle jelentés (közük, pl. (ember)tömeg)). Lehet, hogy van a szavaknak egy elsődleges jelentése, nem tudom. Ez a „last” szónál elképzelhető, hogy az elsődleges jelentése: a végén, a legutolsó, megmarad, fennmarad, kitart, múlt, döntő, stb., de van egy homonima is, jelentése: kaptafa. Egy angol cipésznek bizonyára a last = kaptafa az elsődleges jelentés.

 2. volum ≠ mass; térfogat ≠ tömeg: (Fizikai értelemben sem l. „What Is the Difference Between Mass and Volume?”) Talán az előzőkből is következik, hogy az egyenlőség nem áll fenn, és a Duolingo sem állítja ezt. Ti fizikusok lehettek, mert egyszerűen nem tudtok túllépni azon, hogy a tömeg/volume magyarban is angolban is - a fizikain kívül - más jelentéssel is rendelkezik. Talán az téveszt meg, hogy a Duolino ”Tudomány” 3. leckéjében fordul elő a „volume”, ez azt sugallja, hogy itt tudományos értelemben használják, de a tudomány nem csak fizikából áll. Az Országh nagyszótár építészet (ami alkalmazott tudomány) megjelöléssel írja a „tömeg” jelentést, de a Duo - mint illusztráltam - elfogadja a „térfogat” fordítást is. Mellesleg a „mass” jelentése is sokféle, nem csak fizikai: tömeg, halom, csomó, rakás, szövetszaporulat, mise, stb. Mintha azt akarnád bizonyítani, hogy fizikai környezetben a tömegre az angol csak a "mass" szót használja. Ez bizonyára így van, és nem is akarom cáfolni. De attól még a volume - pl. építészetben - fordítható tömegnek (de a mértékegysége nem kg).

 3. A magyarban használják a tömeget nem fizikai értelemben is. Mért ne mondhatnánk: „The intersections near Grand Avenue have a high volume of traffic. = A Grand Avenue melletti útkereszteződésekben nagy tömegű a közlekedése.”

Ui.: Szeretek vitatkozni (főleg értelmes dolgokról - ez nem tartozik közéjük -, de utálom a szőrszálhasogatást is), noha a tanulótársak passzivitása miatt erre ritkán adódik alkalom. E téma fontosságára való tekintettel, lehet, hogy még a Moderátor is megszólal :)

3 éve

https://www.duolingo.com/nagy-istvan
nagy-istvan
 • 13
 • 10
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3

Amit írsz, az kezd összecsengeni azzal, amit próbálunk leírni... Csak még nem vallottad be magadnak:)

Összefoglalom, hogy mit gondolok: 1. Van amikor egészen mást jelent. pl.: hangerő, kötet, stb... (amúgy megjegyzem, ha a hangerőt feltekerjük, akkor nő az a tér, amelyben hallható, ha könyvkötetekre gondolunk, akkor is inkább a térben elfoglalt helyükre utalhat, mint a tömegükre, de ez már tényleg szörszálhasogatás) 2. Vannak esetek, amikor nem hangsúlyos a tömeg és térfogat közötti különbség, csak mennyiségi kifejezésről van szó. Ilyenkor elfogadható a hétköznapi nyelvben ezek felcserélése. 3. Azonban ha számít a különbség, akkor a volume csakis térfogatot jelenthet. Azaz nincs olyan szövegkörnyezet, ahol ha lényeges különbséget tenni a kettő között, akkor csakis tömegnek fordíthatnánk. Tehát nem lehet ez az elsődleges fordítás!

A magam részéről semmi bajom nem lenne, ha az elsődleges jelentésnek a térfogat lenne beállítva, de elfogadna más megoldásokat is. Így viszont teljesen elfogadhatatlan! Az az érzésem, hogy a moderátor egóból eldöntötte, hogy igaza van, ezért nem reagál a hibabejelentésre és ezért indítottam ezt a topikot is.

A tudomány rovatban szereplő fizikai mennyiségeket fentebb kigyűjtöttem. Most odaírom a magyar megfelelő nevét és jelét is:

energy: energia, jele E; volume: térfogat, jele V; length: hosszúság, jele l; distance: távolság: jele d; temperature: hőmérséklet, jele T; mass: tömeg, jele m; height: magasság, jele h. A jelölések nemzetköziek, nem csak a fizikában használatosak és önmagukért beszélnek.

A felsorolásból csak 3-at hagytam ki. weight: súly az erő egyik fajtája (erő jele F, force); depth: mélység negatív magasság; speed: sebesség, jele v (velocity).

3 éve

https://www.duolingo.com/peter.kristof.hu
peter.kristof.hu
 • 23
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 9
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1752

Természetes, hogy mindenki a maga igazát akarja bizonyítani. A 3. ponthoz - a gordiuszi csomó: A volume elsődleges jelentése a Duoban, a mellékelt ábra szerint hangerő :)

3 éve

https://www.duolingo.com/zetorka

Annyira király, hogy ilyen lelkes vagy és ne add fel, mert igazad van!

Nagyon sokszor mi hétköznapi emberek rosszul használunk egy-egy szót, egyszer például egy nő annyira ideges volt, hogy "mindjárt felmegy a hemoglobin szintem" :D

Van, hogy sokan használjuk hibásan, de attól az még nem lesz helyes és igenis fontos melyik lehetőséget adja meg elsődleges fordításnak, mert aztán én mint nyelvtanuló valakinek majd azt mondom "my volume is 67 kilo" és kiröhög vagy néz nagy szemekkel.

3 éve

https://www.duolingo.com/nagy-istvan
nagy-istvan
 • 13
 • 10
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3

Köszi:) Amúgy más későbbi hibaüzenetemre (ugyanebben a témakörben) már reagáltak ezzel ellentétben, szóval nem hiszem, h lesz javítás.

3 éve

https://www.duolingo.com/GalvanTivadar
GalvanTivadar
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 6
 • 1645

nagy-istvan-nak: bocsánat, de helyre kell hogy igazítsalak, mer abenhakan nekem már elmagyarázta, hogy a súly az erők eredője :DD

3 éve

https://www.duolingo.com/nagy-istvan
nagy-istvan
 • 13
 • 10
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3

"Az" erők eredőjét csak yoda mester ismeri szerintem, de természetesen valamilyen erők eredője is egy erő (fajta). Súly az az erő, amivel a test az alátámasztást nyomja, vagy a felfüggesztést húzza. Ez például egy éppen induló/fékező liftben a nehézségi erő és a tehetetlenségi erő eredőjeként kapható meg. Nem ismerem Abenhakan magyarázatát, de első nekifutásra nem látok ütközést. Közben egyébként örömmel tapasztaltam, hogy a volume már nem tömegként, hanem hangerőként szerepel az eredeti feladatban. A moderátornak köszönet a javításért:)

3 éve

https://www.duolingo.com/budai.doc

Milyen érdekes, hogy ha nem értenek veled egyet, akkor a vita hirtelen parttalan, értelmetlen szőrszálhasogatássá válik.

3 éve

https://www.duolingo.com/peter.kristof.hu
peter.kristof.hu
 • 23
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 9
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1752

Nem, a szőrszálhasogatáson a "Melléknevek1, tippek és megjegyzések" című topikodra céloztam. Ez a vita bár nem túl értelmes, de fontos gondolatokat érint. Hogy kinek van igaza, vagy hogy egyetértenek-e velem, az másodlagos kérdés, nem a babérokat akarom learatni :) A téma a fontos:
Volume or mass, that is the question.

3 éve

https://www.duolingo.com/nagy-istvan
nagy-istvan
 • 13
 • 10
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3

Hogy érted azt, hogy nem értelmes ez a vita? A matematika és a fizika egzakt tudományok. Az alapfogalmak pontosan definiáltak. Nem fér bele olyan ködösítés, mint a társadalomtudományokban, azaz nincs olyan, hogy egyszer tömeg, máskor térfogat. A tekintélyelvű "bizonyítás" sem fér bele. Nem lehet az elfogadható indok, hogy a szótárban benne van, vagy valaki ezt mondta... Azt gondolom, hogy mindent leírtam és a belinkelt angol nyelvű oldalak nem támasztják alá, sőt cáfolják azt, hogy a tömeg a volume elsődleges jelentése lehetne. Ebből a szempontból tényleg értelmetlenné válhatott a vita, hiszen maximum az hozhatna új fordulatot, ha valaki hitelesen tudná igazolni, hogy van olyan szövegkörnyezet, ahol egyértelműen tömeget jelent az angolban.

Én kedvelem a duolingót és nagyon hasznosnak találom, de az ismerőseim véleményére hagyatkozva azt látom, hogy a fordítási következetlenségek elveszik az emberek kedvét és sokan már az elején abba hagyják.

Talán a moderátoroknak ezzel kellene foglalkozni és nem azzal, hogy a középiskolákban akarják kötelezővé tetetni. Ahhoz azért még nem elég kiforrott.

3 éve

https://www.duolingo.com/peter.kristof.hu
peter.kristof.hu
 • 23
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 9
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1752

Tulajdonképpen ebben megállapodhatunk, ha megengeded, összefoglalom a véleményemet:
- Valóban, a volume elsődleges jelentése nem a tömeg. Egyébként a Duolingo "Words" lapja is hangerő, kötet, térfogat fordítást ad.
- A volume adott környezetben fordítható tömegnek, mivel a magyar tömegnek több jelentése van, nem csak fizikai, hanem más, pl. embertömeg.
- A volume nem egyszerre jelenti a térfogatot és tömeget, hanem külön-külön, hol ezt, hol azt.

3 éve

https://www.duolingo.com/nagy-istvan
nagy-istvan
 • 13
 • 10
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3

Az utolsó pontig egyet értünk. Ugyanis olyan oldalt nem találtunk, ahol csak tömeget jelentett volna a térfogattal ellentétben. Ilyen nincs, csak a magyar-angol fordításokban fordult elő, mivel úgy magyarosabb.

How are you? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Mindkét kifejezés ugyanazt jelenti, de óriási butaság lenne ebből azt állítani, hogy az are érzést jelent. Pont ugyanerről beszélünk.

3 éve

https://www.duolingo.com/budai.doc

Arra azért odafigyelhetnél, hogy kinek mit írsz! Én ebben a vitában nem is vettem részt, pusztán lefordítottam "nagy-istvan" kérésére egy mondatot, illetve felhívtam a figyelmedet, hogy az egyik példamondatod nemigen támasztja alá az állításodat. Neki meg hiába célozgatsz egy korábbi általam írt hozzászólásra.

De ha már itt tartunk, bár most szőrszálhasogatásnak tartod a "Mellénevek1.." vitánkat, mégis indítottál egy másik témát, ahol belinkelve a mi vitánkat, másokat is megpróbáltál bevonni abba. Az más lapra tartozik, hogy nem sok sikerrel. Vagy csak azért tetted, hogy az esetleges hozzászólókat szőrszálhasogatónak nevezhesd?

3 éve

https://www.duolingo.com/peter.kristof.hu
peter.kristof.hu
 • 23
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 9
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1752

Nem tudom pontosan követni a logikádat, de ez az én hibám. Azonban azt el kell mondanom, hogy veled ellentétben, én nem azért vagyok itt a fórumon, hogy kötekedjek a tanulótársakkal. Ehhez hasonló viselkedési forma, amikor öregasszonyok direkt csúcsidőben utaznak a villamosokon, aztán jól belekötnek valakibe, hogy rálépett a tyúkszemére, vagy kinyitották az ablakot, és huzat van, nekik ez a társági élet. Nem tudom érted-e a hasonlatot? De én átlátok a szitán, és nem megyek bele az ilyen és hasonló vitákba, amit a Duolingo etikai szabályzata amúgy is tilt :)

3 éve

https://www.duolingo.com/nagy-istvan
nagy-istvan
 • 13
 • 10
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3

Látom jól ismeritek egymást :) Megnéztem azt a topicot. The red car - én ebben nem látok állítmányt (max rejtettet), ez nem mondat, csak kifejezés. Csak megjegyeztem, ennél jobban nem akarok belemenni, viszont mást nem értek: Miért gondolod azt, hogy ha valaki felvet egy problémát, akkor az ártani akar a doulingonak, illetve remélem, hogy nem gondolod, hogy csak a moderátornak lehet igaza. Szerintem jogos lehet a folyamatos fejlesztés, ha valami hibás, akkor normális dolog annak kijavítása és nem normális, hogy a moderátor magasról tesz rá, a felhasználók meg ölre mennek miatta. Nagyon jónak tartom a programot, de szerintem tele van fejlesztésre/finomításra váró részekkel. Úgy vélem, hogy a fórumokból a moderátoroknak tanulniuk kellene...

Informatikus (is) vagyok, a saját fejlesztéseimből tudom, hogy nagyon fontosak a "szőrszálhasogató" felhasználók, mert megmutatják a programnak azt a részét, amire én valamiért nem figyelek. Van olyan alkalmazásom, amelyet 10 évnél régebb óta fejlesztek és 15 milliónál több rekord van az adatbázisában. Egyszerűen lehetetlen lenne szőrszálhasogatók (visszajelzők) nélkül fejleszteni. Ebből a szempontból ők a legjobb felhasználók.

3 éve

https://www.duolingo.com/budai.doc

Ja, az esetleg a korod miatt lehet, no meg a hasonlatod is. Ez a hozzászólás eredetileg a moderátoroknak szólt, de te elkezdtél vitatkozni, amit a végén értelmetlennek és szőrszálhasogatásnak minősítettél. Nos ez viszont téged is minősít.

3 éve

https://www.duolingo.com/LaciDoki1

Ha nem csalódom a számítástechnikában is használják a volume-ot, megint más értelemben...

3 éve

https://www.duolingo.com/GalvanTivadar
GalvanTivadar
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 6
 • 1645

Nyugodj meg: nem fogják kijavítani.

3 éve

https://www.duolingo.com/GalvanTivadar
GalvanTivadar
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 6
 • 1645

Csak illusztrációképpen, hogy máshol is ekkora szakértelemmel fordítanak: a sütő hangereje 72 liter. http://www.nyest.hu/hirek/korulbelul-hangero

3 éve

https://www.duolingo.com/GalvanTivadar
GalvanTivadar
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 6
 • 1645

Még egy kiváló példa arra, hogy nemcsak a DL fordít ekkora hozzáértéssel: http://www.nyest.hu/media/70-ml-es-kotet-definitiv-autoszimulator.jpg?large

a pálinkáspohár kötete 70 ml

3 éve
Tanulj meg egy nyelvet mindössze napi 5 percben. Ingyen.