Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The lecture starts at five."

Dịch:Bài giảng bắt đầu lúc năm giờ.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vohuu
vohuu
  • 16
  • 7
  • 3

bài giảng bắt đầu từ năm giờ? có sai chỗ nào nhĩ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buithedo

Bài giảng bắt đầu vào lúc 5h

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BacNong

Đáng nhẽ phải như này: the lectures start at 5 o'clock

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen317927

Dở quá

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/VuTuanAnh884233

Đáp án vớ vẩn quá

2 ngày trước