"Thelecturestartsatfive."

Dịch:Bài giảng bắt đầu lúc năm giờ.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vohuu
vohuu
  • 16
  • 7
  • 3

bài giảng bắt đầu từ năm giờ? có sai chỗ nào nhĩ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buithedo

Bài giảng bắt đầu vào lúc 5h

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BacNong

Đáng nhẽ phải như này: the lectures start at 5 o'clock

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen317927

Dở quá

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/VuTuanAnh884233

Đáp án vớ vẩn quá

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/H2t24

Mình viết 5h mà sai chả lẽ phải viết đầy đủ năm giờ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/lun2014
lun2014
  • 23
  • 8
  • 6
  • 3
  • 2
  • 2

Chắc vậy

3 ngày trước

https://www.duolingo.com/dainghiavo

Bài học mà bị sai :o

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.