"The lecture starts at five."

Dịch:Bài giảng bắt đầu lúc năm giờ.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vohuu
vohuu
  • 16
  • 7
  • 3

bài giảng bắt đầu từ năm giờ? có sai chỗ nào nhĩ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buithedo

Bài giảng bắt đầu vào lúc 5h

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BacNong

Đáng nhẽ phải như này: the lectures start at 5 o'clock

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen317927

Dở quá

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/VuTuanAnh884233

Đáp án vớ vẩn quá

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/H2t24
H2t24
  • 24
  • 3
  • 56

Mình viết 5h mà sai chả lẽ phải viết đầy đủ năm giờ

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/dainghiavo

Bài học mà bị sai :o

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.