"YoucomefromSpain."

Dịch:Bạn đến từ Tây Ban Nha.

3 năm trước

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longkhanhkd35

Dễ lắm mà, sao mọi người ở đây đều nói khó vậy?Nói : dễ. một cái coi nào! 1...2...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanh.dat

chán giữ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

khó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/homhinh01

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

dê hay dễ vậy bạn chứ mik ko dê đâu :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Rye_16.2
Rye_16.2
  • 14
  • 7
  • 3
  • 235

:D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Huy853435

dễ mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DngHaAn

Dễ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ruacon_Chuong

Lỗi do phần mềm bại

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sondajca

Tây bại nha kìa ad?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trantuyetm8

Là you welcom

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trantuyetm8

You

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trantuyetm8

You come from spain.dễ mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Purple...Tear_

T_T

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynthNgc435269
1 năm trước

https://www.duolingo.com/Meitantei_Conan

Bạn nào ở đây đã học Tiếng Spain whit Duolingo?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trantuyetm8

Mình đã học ở đó lâu rồi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Ko

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamkhanhl18

Cute dễ vl

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.