Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bye Luis."

Dịch:Tạm biệt Luis.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/linhanhlina

cái câu này lạ ở chỗ tiếng anh và tiếng việt í

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynMinhT571732

Lúi

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/duy859429

Tạm biệt Luis

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khoa339594

chắc là được á

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trmanh359537

[ xóa ]

6 tháng trước