Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My father told me that you had come."

Dịch:Bố tôi đã kể tôi rằng trước đó bạn đã đến.

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tiennguyen437388

"Bố tôi đã kể tôi rằng bạn đã đến trước đó" mà cũng sai hả ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang78

Từ trước đó trong tiếng việt đặt trước hay sau đều được. Để cuối câu cũng bị cho sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kwanlan

"cha tôi đã nói với tôi rằng bạn đã đến" dịch như thế cũng ổn mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tng655656
Tng655656
  • 25
  • 25
  • 24
  • 18
  • 898

Tiếng Việt nói như bạn là đã đủ hiểu, không cần thiết phải thêm từ " trước đó ". Tiếng Anh thì dùng simple past và past perfect thì cũng hiểu cái nào xảy ra trước, cái nào sau rồi. Không cần dùng before.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/vanka123

"bố tôi đã nói rằng bạn đã đến" vẫn bị tính là sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HungNguyen221831

"Cha tôi đã nói với tôi rằng bạn đến chơi" Câu này dịch đúng văn phong hơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tieupi

Đâu có "before" đâu mà dùng "trước đó bạn đã đến"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hson2005

"Trước đó" ở chỗ nào nhỉ tất nhiên đã đến thì phải trước đó rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LHNgu

Đáp án lại phải thêm "Trước đó" vào mới đúng ah...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TranQuangT

Hình như không ad nào quan tâm tới góp ý

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HungNguyn12

"Cha tôi kể rằng trước đó bạn đã đến" sai đâu vậy

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Câu này dịch máy móc quá

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/hung.soge

Làm gì có những từ: trước đó?

1 tháng trước