"Những bệnh nhân đang ốm."

Dịch:The patients are ill.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanh1979

present continuous " the patients are illing"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LMinhTon5

The patients are ill. The patients are ill

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.