Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những bệnh nhân đang ốm."

Dịch:The patients are ill.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/o0oakatsukio0o

mình dịch là :the patients are illing liệu có đc k mn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanh1979

present continuous " the patients are illing"

1 năm trước