https://www.duolingo.com/hitakoge

bao giờ học tiếng anh

Cảm ơn Duolingo đã cho tôi học thêm tiếng anh qua máy tính . Mãi năm tôi lên lớp 3 tôi mới được học tiếng anh , may mà trong gia đình tôi có người học chương trình này nên tôi đã học . Xin nói lần cuối cùng :Cảm ơn duolingo

7/29/2015, 11:31:28 AM

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhanh09052005

Chúc mừng bạn đã học được nhiều điều về duolingo và cả tiếng anh nữa.

7/30/2015, 2:22:14 AM

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Congralutations!

7/30/2015, 3:23:53 AM

https://www.duolingo.com/hitakoge

thank you

12/8/2015, 2:52:16 PM

https://www.duolingo.com/-A.R.M.Y-BTS-

đủ 5 rồi nhé!

12/26/2015, 7:55:48 AM

https://www.duolingo.com/-A.R.M.Y-BTS-

đủ 5 rồi nhé!

12/26/2015, 7:55:32 AM
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.