Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/landahuong

your favorite 2

cam on cac ban da tham gia noi chuyen o phan 1 va phan 2 nay minh cung co mot so cau hoi:

-what is your favorite color do you like?

3 năm trước

29 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

I like pink and blue, especially pink because it symbols for happiness. @_<

3 năm trước

https://www.duolingo.com/landahuong

oh i like blue

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Nhưng mình góp ý cho bạn cái này nhé, chỉ là để giúp bạn giỏi văn phạm hơn thôi chứ mình ko có ý chê bạn gì đâu. Câu hỏi của bạn đáng lẽ phải là: "What is your favourite color?". Mình chỉ góp ý thôi nhé chứ trong cùng 1 câu hỏi làm sao có 2 động từ đúng ko bạn? (is - do)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Yui_
_Yui_
 • 25
 • 11

my favorite color is blue!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/landahuong

my favorite color is blue and green

3 năm trước

https://www.duolingo.com/landahuong

but i love blue more

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Yui_
_Yui_
 • 25
 • 11

like me!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/landahuong

why

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Yui_
_Yui_
 • 25
 • 11

because it is the color of the sea and I loved the sea!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocthachbongno

and i love blue because it is the color of the sky

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

my favorite color is green

3 năm trước

https://www.duolingo.com/landahuong

why

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

because the green is my bike color,and it like the life

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

this is my favourite colours!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocthachbongno

are you like rainbow?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

wa, so colorful

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocthachbongno

i like green because it is the plant's color

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chu_Cancer

My favorite color is pink. Because it's a color for...girl. :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

i like the cool color

3 năm trước

https://www.duolingo.com/landahuong

cold color??????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

here

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocthachbongno

but only one

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

yes, are you understand this picture

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocthachbongno

yes, but in one of the cool color

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 162

Navy blue and red

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

i like green, because i like the trees and nature......._

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocthachbongno

me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

hihi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocthachbongno

^_^

3 năm trước