https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

NORMAL VOCABULARY GAME

NORMAL VOCABULARY GAME là nối bước EASY VOCABULARY GAME và luật chơi cũng khác: Luật số 1: Bài làm phải khác nhau và không được giống dù chỉ là một từ Luật số 2: Chỉ có bạn trả lời đầu tiên sẽ có lingots Luật số 3: Sau khi có bạn trả lời đầu tiên và đúng thì mình sẽ ra đề ngay Cách chơi: 1. Mình sẽ ra thiếu 1 từ và các bạn sẽ tìm ra từ thiếu ( vd: cel thiếu l ) Đề bài: 1 depatment 2 inormation 3 stelar 4 stary 5 comos 6 hotess 7 trufle 9 stolen 10 cone *CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI TỐT***

July 29, 2015

49 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thuylinh-2004

1/department

2/information

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

1/ department

2/ information

3/ stellar

4/ starry

5/ comose

6/ hostess

7/ truffle

9/ stollen (a rich German fruit and nut loaf)

10/ coney or scone

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Yui_

1.department

2.information

3.stella

4.starry

5.cosmos

6.hostess

7.truffle

9.stollen

10.coney

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Yui_

mình làm có đúng hôn???

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

sai nhé bạn

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

Đây là đáp án: 1 department 2 information 3 stellar 4 starry 5 cosmos 6 hostess 7 truffle 9 stollen 10 scone

August 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/huynhgiacat

1 department

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

bạn làm hết một lần luôn nhé

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vulananh2001

1.department

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_alien_03

Câu 1. Thiếu r ( department)

câu 2. Thiếu f ( information)

câu 3. Thiếu l ( stellar)

câu 7. Thiếu f ( truffle)

câu 10. Thiếu y ( coney)

câu 4. Thiếu r ( starry)

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_alien_03

Câu 9 sai ở đâu nhể stolen là stolen mà

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gotbank58

trong đề này ghi là mỗi câu là ghi thêm một chữ nữa mà!

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_alien_03

Nhưng trong từ điển làm gì có stollen. Một chữ l thôi

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gotbank58

Nhưng nếu bạn có máy kim từ điển hay tân từ điển thì bạn sẽ tìm ra vì hai chiếc máy ấy đều có nhiều từ,khoảng 4,500000 từ

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

bạn phải làm đủ hết mới có lingot

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_alien_03

Tớ chỉ ghi những câu mình làm được thôi,

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/landahuong

5 cosmos: vũ trũ

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

bạn phải làm đủ hết mới có lingot

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vulananh2001

6 hostess

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

bạn phải làm đủ hết mới có lingot

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

1) derpartment

2) information

3) stellar

6) hostess

9) stollen

Mẩy câu kia mik chưa nghĩ ra

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

bạn phải làm đủ hết mới có lingot

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngocthachbongno

7 truffle, 4 starry

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

bạn phải làm đủ hết mới có lingot

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vulananh2001

7 truffle

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

bạn phải làm đủ hết mới có lingot

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngochan94

1 department 2 information 3. stellar 4 starry 5 cosmos 6 hostess 7truffle 9 stolen 10 cone: hình nón 10 clone: bản sao

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

mình xin lỗi, chắc lúc ra đề mình quên ra câu 8

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

bạn sai nhé

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vulananh2001

không có câu 8 hả ad

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

1, thiếu R: department

2, thiếu F: information

3, thiếu L: stellar

4, thiếu R: starry

5, thiếu S: cosmos

6, thiếu S; hostess

7, thiếu F: truffle

9, thiếu L: stollen

10, thiếu OF COLD: cone of cold

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

mỗi cái chỉ thiếu mỗi một từ thôi nhé

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyenYen92

Bạn ơi câu 9 có vấn đề gì không vậy, mình thấy nó đúng rồi mà

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

vẫn còn một nghĩa về thức ăn

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngocthachbongno

1 department 2 information 3 stelar 4 starry 5 cosmos 6 hostess 7 truffle 9 stolen 10 coney

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

SAI NHÉ BẠN

July 30, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.