Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He goes through the exit."

Dịch:Anh ta đi qua lối ra .

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

"Anh ta xuyên qua lối thoát" is incorrect ???

1 năm trước