"Anh ấy muốn ở một mình."

Dịch:He wants to be alone.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/eambui

Mọi người ơi mình dịch là: He wants to stay by himself có được không. Mình nghĩ là được chứ nhỉ, nhớ đã từng đọc ở đâu có nhiều cách dùng mà.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

He wants to stay alone

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

He wants to be alone

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nganguyen1094

tại sao lại có be nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongTa4

Want to + động từ nguyên thể

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone, He wants to be alone

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.