Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó chắc chắn không phải là tôi."

Dịch:It is definitely not me.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynMinhC244202
  • Trước đó tôi gặp câu này : Ít is not necessarily a fish
  • Giờ thì : Ít is definitely not me Lúc nào "not" phía trước, lúc nào phía sau?
5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgNguyn20

M dùng surely, it is not me sao k đc?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynMinhC244202

Người ta không cho từ gợi ý là surely

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/iam9to10

vi minh nghi la dich theo cach thuan theo loi noi chuyen cua nuoc ngoai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuanrobo

It's exactly not mine cũng ko được hả các bạn? Nhờ giải thích dùm ạ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynMinhC244202

Không dùng mine ( của tôi ) ở đây, vì mine không được gợi ý trong trường hợp này

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoabillion

Absolutely cũng sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Queen385176

Dùng it is surely not me mới đúng

5 ngày trước