https://www.duolingo.com/Vulananh2001

guess song ss4

hello everyone, guess song ss4 is coming

Game rules: https://www.duolingo.com/comment/9580147

Theme of this week are: how

3 năm trước

58 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

alone

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

bạn có vẻ đọc chưa rõ luật, đáp án phải có 2 từ trở lên và không được giống nhau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

OKE

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

"alone again"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

bạn ơi có bạn trả lời alone rồi bạn sẽ tiếp tục với real

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

oke

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

realy don't care

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

mình trả lời rùi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

mình có đúng ko bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

1 lingot for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

thank bạn vô trò của mình đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

how long?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocthachbongno

longing for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/landahuong

you and i

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocthachbongno

I BELIVE

3 năm trước

https://www.duolingo.com/landahuong

belive me

3 năm trước

https://www.duolingo.com/windows10pro

me you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1256

you are not alone => alone with you => you make it real.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1256

thank you!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

bài longing for you không tính vì từ đầu câu phải là long, đáp án được chấp nhận là long ở đầu câu,nếu là danh từ thì cho phép viết dưới dạng số nhiều

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

Real And True - Future, Miley Cyrus, Mr Hudson

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

True Love - P nk, Lily Allen!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

Love Me Like You Do - Ellie Goulding

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

3 lingots for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

Thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Do Everything - Steven Curtis Chapman => Everything To Me - SHANE FILAN => Me And You - KENNY CHESNEY.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

3 lingots for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Thanks a lot!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

You Are Free

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

Free Up Yourself

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

Yourself Alone

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chu_Cancer

The eden project. Cho mh thêm mạo từ nha :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

1 lingot for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chu_Cancer

Ôi má ơi 0/_\0

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

ha ha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chu_Cancer

Bạn ra từ khác đi chứ không có bài nào bắt đầu với project

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

protect

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chu_Cancer

Protect me-Me love

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

2 lingots for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chu_Cancer

Tks :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Love story => Story of my life => Life goes on

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

3 lingots for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

On the floor

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

1 lingot for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

thank you very much!^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Thanks

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.