Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/thanhchibin

"I want to go by train."

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhchibin

Bah

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongLongNg9

Tôi muốn đi bằng tàu hoả

1 năm trước