https://www.duolingo.com/vananh6289

Bảng Thảo Luận Nhóm

Hey! Từ nay chúng ta có 1 group để trao đổi rồi nè :)

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DARKMEN.

=.=

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

=.=

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.