https://www.duolingo.com/profile/vananh6289

Bảng Thảo Luận Nhóm

Hey! Từ nay chúng ta có 1 group để trao đổi rồi nè :)

July 30, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

=.=

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

=.=

July 30, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.