Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/vananh6289

Bảng Thảo Luận Nhóm

Hey! Từ nay chúng ta có 1 group để trao đổi rồi nè :)

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DARKMEN.

=.=

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

=.=

3 năm trước