https://www.duolingo.com/profile/ngochan94

CÁCH CHUYỂN DANH TỪ SANG TÍNH TỪ


 1. N+ ous:

courage-> courageous industry->industrious: chăm chỉ grace-> gracious: tử tế study- studious: chăm chỉ

 1. N+ ly:
 2. Danh từ chỉ ngày tháng

day- daily week- weekly: hàng tuần month- monthly: hàng tháng year- yearly: hàng năm

 • Danh từ chỉ thời tiết

rain- rainy sun- sunny : storm- stormmy cloud- cloudy

 • Danh từ chỉ thành viên gia đình

man- manly: vẻ đàn ông girl- girly mother- motherly: như mẹ father- fatherly home- homely: giản gị, mộc mạc

 1. N+ ful:

careful beautiful hopeful thankful wonderful

 1. N+ less:

homeless: vô gia cư hopeless: thất vọng jobless: thất nghiệp

 1. N+ al: những danh từ tận cùng "tion", "ture" , "ic", "ment"

national: thuộc về quốc gia professional musical: thuộc về âm nhạc coastal natural: thuộc về tự nhiên economical: có lợi về kinh tế govermental: thuộc về chính phủ

 1. N+ like:

childlike: như trẻ con starlike: như ngôi sao

 1. N+ ic:

economic: thuộc về kinh tế

 1. N+ en: làm bằng chất liệu gì

wooden: làm bằng gỗ golden: làm bằng vàng

 1. danh từ có đuôi là ce -> chuyển thành "t":

patience: patient: kiên nhẫn difference-> different: khác biệt importance-> important: quan trọng

 1. N+ ern:

Northern: về phía bắc southern: về phía nam eastern : về phía đông

July 30, 2015

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

Thanks for sharing! @_< Have a nice day!

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngocthachbongno

1 like for you

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Nhiều từ danh từ hay tính từ khó đoán được theo những cách này ví dụ moon (danh từ) nhưng tính từ của nó là lunar :)

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Kingkongno01

very good

October 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/-kim_leader-

Thank you very much!

June 9, 2018
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.