Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một thập kỉ trước"

Dịch:A decade ago

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vietsonvu

"A last decade" có được không nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgThV

Ten year ago????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaosong

A decade previous , sai ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Rikaki1

a privious decade

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vquyen_88

-_-'

1 năm trước