"Một thập kỉ trước"

Dịch:A decade ago

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vietsonvu

"A last decade" có được không nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgThV

Ten year ago????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/letuan123276

10 năm trước???

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/thaosong

A decade previous , sai ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Rikaki1

a privious decade

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vquyen_88

-_-'

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.